Nyheter

2012-02-03

Blåhakar under luppen

Blåhaken är en av våra prydligare småfåglar. Här ses en nyligen ringmärkt gammal hane.
I det nyutkomna numret av SOF:s vetenskapliga tidskrift Ornis svecica presenteras en analys av blåhakens vårsträck förbi Ottenby. I Skandinavien häckar arten uppe i fjällvärlden och övervintring sker (sannolikt) i Pakistan och Indien.
 
Under vårsträcket passerar de flesta blåhakar Öland under en intensiv tiodagarsperiod. Trots det snabba sträckförloppet finns en tydlig uppdelning i passagen beroende på både kön och ålder. Hanarna passerar Öland tidigare än honorna, och vuxna individer anländer före de yngre fåglarna. Att äldre individer går först i tågordningen skulle kunna bero på t.ex. tidigarelagd fettupplagring eller en tidigare avfärd från övervintringskvarteren.

Under de senaste 20 åren uppvisar blåhaken stora skillnader i mediandatum för ankomsten till Öland. En analys av den standardiserad fångsten vid fågelstationen visar att ankomsten till Ottenby har tidigarelagts med fem dagar under 2000-talet (13:e maj) jämfört med 1990-talet (18:e maj).

Både molnighet och vindriktning påverkar antalet individer som fångas vid Ottenby. Nordliga och västliga motvindar ökar fångsten av blåhakar, antagligen som en effekt av ökad energiåtgång på grund av motvind under sträcket. Flest individer fångades antingen under låg molnighet eller vid nästan total molnighet (total molnighet är relaterat till nederbörd och lågtryck vilket troligtvis ökar fåglarnas benägenhet att rasta under sträcket).
 
Källa: Svanberg, S. & Waldenström, J. 2011. Population fluctuations and timing of spring migration of the Scandinavian Bluethroat Luscinia svecica svecica at Ottenby Bird Observatory, Sweden, 1955–2008. Ornis svecica 21: 92–100.
 
Artikeln i sin helhet finns att läsa i pdf-format i vår meddelandeserie
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!