Nyheter

2015-08-22

Dagsfärska biätarungar på vingarna!

Biätarna är en ren fröjd för ögat! På bilden ses en av de nyblivna papporna vid ringmärkningstillfället tidigare i somras.

Efter en lång sommar fylld av förväntan har vi glädjen att meddela att de första biätarungarna äntligen är på vingarna! Två pigga och fräscha ungar har under hela dagen setts blivit matade av föräldrafåglarna på Schäferiängarna utanför Södra lundtornet. Totalt fyra par har häckat i området och matning pågår hos dem alla!

 

Det här innebär att ungarna haft en botid som överskrider den som anges i litteraturen och sannolikt beror detta på vädret. Även om nederbördsmängden under sommaren här på Öland hamnade långt under medelvärdet så har temperaturerna varit låga. Kombinerat med osedvanligt ihållande och friska vindar kan detta mycket väl ha bidragit till en sämre födotillgång för en art specialiserad på stora flygande insekter och kan därmed också lett till att tillväxttakten hos ungarna var lägre än brukligt. Men nu är de alltså på gång och vi hoppas att det snabbt fyller på med fler flygga ungar!

 

Sju av de åtta föräldrafåglarna har ringmärkts under sommaren. Fyra av de märkta fåglarna var fjolåringar som här genomförde sitt första häckningsförsök, och de övriga tre utgjordes av äldre individer. Att även äldre och erfarna fåglar ingår i dessa utbrytarflockar är intressant och understryker det djupt rotade nomadiska beteendet hos arten.

 

Under de kommande dagarna kommer vi att fortsätta rapportera om häckningsframgången hos våra biätare på vår facebooksida. Följ oss och biätarna där!

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!