Nyheter

2010-06-16

Den standardiserade vårfångsten är avslutad

Totalt blev 5244 fåglar ringmärkta mellan den 15 mars och 15 juni. Detta ligger strax under medel. 

Den samlade fångsten mellan 15 februari och 15 juni gav i alt 6070 nymärkningar på 98 arter, vilket är ovanligt många arter för en vår. Arter som häckar sparsamt i Sverige och är fåtaliga i fångsten, har denna vår fångats i goda antal. Värda arter att nämna är nattskärra (10 nymärkningar), halsbandsflugnappare (8 nymärkningar och 2 externa kontroller), sommargylling (2 nymärkningar) och mindre flugsnappare (10 nymärkningar och 1 extern kontroll). Det spännande med de mindre flugsnappare denna vår, var att av de 11 fångade individerna var hela 8 adulta fåglar! Gulhämplingen här ovan hörde till vårfångstens udda inslag.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!