Nyheter

2011-06-17

Den standardiserade vårfångsten är nu avslutad

Höksångaren hör till en av de östafrikanska arter som fångades i lägre antal. Foto: Linus Hedh

Den standardiserade fångsten avslutades sedvanligt efter klockan elva den 15 juni, Resultatet för vårens fångst blev 7406 märkta individer, vilket är 34 % högre än medeltalet (5534) för den 30 åriga referensperioden 1979-2008. Totalt fångades 66 arter och utmärkande är kungsfiskare, ett högt antal rödhakar (3706 individer, vilket är 197 individer mer än vad som fångades under hela förra året!), 2 brandkronade kungsfåglar, 1 gök (vilken minskat kraftigt i fångsten under 90- och 2000-talet), samt 152 svarthättor (där hela 93 fångades den 4 maj), vilket är 153 % över medelvärdet under referensperioden (se ovan).

 

Av de arter som fångades i lägre antal än vanligt märks t.ex. näktergal, törnskata och höksångare. Ankomsten av dessa arter försenades drygt två veckor - vilket i sammanhanget är en lång tidsrymd. Orsakerna till förseningen är ännu inte klarlagda, men påverkan av större vädersystem längs flyttrutten har framlagts som en tänkar orsak. De berörda arterna har nu i juni anlänt i mer eller mindre normala numerär.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!