Nyheter

2011-10-11

Gott om fjällvråkar!

Uppdatering 13 okt: Under tisdagen räknades hela 1429 fjällvråkar på sydsträck vid Ölands södra udde. Vad vi känner till utgör denna notering nytt svenskt rekord för arten. // 

 

Ursprunglig nyhet: Under tisdagen den 11 oktober räknades hela 1100 sydsträckande fjällvråkar in vid Mellbytorp på sydöstra Öland. Noteringen är en av de högsta i landet någonsin. En betydande del av rörelsen kunde beskådas ute över havet öster om Ölands södra udde, men många vråkar valde att senarelägga klivet över Östersjön, och stora mängder koncentrerades därför i ottenbyområdet under eftermiddagen och kvällen. Det rikliga uppträdandet märktes också i fågelstationens ringmärkning, och hela 14 individer fångades. Samtliga dessa var årsungar och åldersfördelningen bland de förbisträckande vråkarna var likartad - årsungarna dominerade kraftigt. Detta talar för en ovanligt god häckningssäsong.

 

Fjällvråken häckar i landets nordligare delar, och liksom många andra rovdjur är artens förekomst i hög grad styrt av gnagartillgången. Sommaren 2011 blev det första riktiga lämmelåret på nära 30 år i fjällvärlden, och de höga antalen fjällvråkar som nu ses över sydöstra Sverige är i hög grad en frukt av detta. Tidigare förekom lämmel- och sorkår i relativt jämna och regelbundna cykler, ofta i treårsintervaller. Numera är det glesare mellan toppåren vilket också avspeglar sig på storleken av våra rovfågelspopulationer.

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!