Nyheter

2015-06-15

Häckande biätare vid Ottenby!?

En av de bofasta(?) biätarna vid Ottenby. Foto: Magnus Hellström.
I samband med varmluftsinbrottet i början av juni dök en hel del biätare upp på södra Öland. Flockarna splittrades och slogs samman om vart annat, och som mest noterades hela 24 ex tillsammans - sannolikt den största flock som någonsin noterats i Sverige. Mindre grupper sågs här och var på ön under dagarna som följde och en flock på fem individer dök upp på Schäferiängarna vid Ottenby, just utanför fågeltornet i Södra lunden. Fåglarna har därefter hållit sig mycket stationära i området nordost om tornet där de jagar insekter bland de glesa hagtornsträd som står en liten bit ut på ängarna.

Under de senaste dagarna har fåglarna setts para sig vid flera tillfällen, och de besöker regelbundet de sandhålor som nötkreaturen har sparkat upp i området. Biätaren häckar just i sådana sandgropar där de, likt backsvalor, bygger bon i utgrävda hålor. Inga bon har setts ännu, men det är möjligt att dessa inte kan ses från den vinkel som tornet erbjuder. Hur som helst ser det i dagsläget ut som att fåglarna genomför ett häckningsförsök i området. Det har bara skett vid några få tidigare tillfällen i Sverige, bl.a. på Öland 1976. På Schäferiängarna råder tillträdesförbud under hela sommaren, men fåglarna ses fint från fågeltornet vid Södra lundsjön. Om äggläggning sker kan det ev. bli aktuellt med en avhängning av området närmast sandgropen, för att tillfälligt skydda denna från nya besök av kreatur.

Passa på att avnjuta våra exklusiva gäster! Varmt välkomna till Ottenby! Se länsstyrelsens reservatskarta för att hitta till platsen (märkt med "Lundsjön").

Fakta om biätaren: Det finns flera arter biätare i Afrika, Asien och Europa. Den europeiska arten (Merops apiaster) hittas främst i medelhavsområdet och i området kring Svarta havet. Arten häckar i kolonier i sandiga gropar och slänter, och favoritfödan är (föga förvånande) bin, getingar och andra större flygande insekter. Biätaren är mycket ljudlig, och dess högljudda och lite ihåligt ekande "prrup" hörs ofta på långt håll. I Sverige ses biätaren årligen under senvår och försommar, men vanligen handlar det om enstaka individer eller mindre flockar. Biätare (av alla arter) är mycket vackra och färgstarka fåglar. Bilder kan ses på denna länk.
Fåglarna ses ofta jaga från hagtornträden ute på Schäferiängarna, just nordost om fågeltornet i Södra lunden. Foto: Magnus Hellström.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!