Nyheter

2012-10-23

Hökugglor på gång!

Välkommen till Ottenby! Fågeln på bilden är den första hökugglan i ottenbyområdet på över 20 år. Senast någon ringmärktes var under invansionshösten 1983. Foto: Magnus Corell.
Under de senaste veckorna har åtskilliga hökugglor setts runt om i de södra delarna av landet, och bara på Öland har en handfull olika individer påträffats under oktober. I vår närhet häckar hökugglan i norra Skandinavien och vidare österut genom den sibiriska taigan. Arten är känd för att under vissa höstar/vintrar uppträda invasionsartat långt söder om det ordinarie utbredningsområdet. Liksom andra ugglor är tillgången på gnagare av avgörande betydelse för populationsstorleken, och efter goda häckningsår händer ibland (särskilt om gnagartillgången kraschar) att större rörelser mot söder sker. Enstaka individer kan då röra sig så pass långt som Danmark, Holland eller brittiska öarna. Den senaste riktigt stora invasionen ägde rum hösten 1983, då hundratals hökugglor sågs utanför häckningsområdet i Sverige. Invasionen ledde även till flera häckningar i södra och mellersta Sverige våren 1984. Därefter har flera mindre invasioner ägt rum, men ingen har varit tillnärmelsevis så omfattande som 1983. Här på Ottenby har totalt nio hökugglor ringmärkts genom åren, och sju av dessa fångades hösten 1983.
Den höklika dräkten har givit arten dess namn. Hökugglan på bilden satt vid Triberga, Öland, i början av oktober. Foto: Magnus Hellström.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!