Nyheter

2011-02-20

Isbollar igen!

Göran Andersson rapporterar om ett fynd av isbollar vid stranden av Gäddviken, strax norr om fågelstationen. Ett liknande fenomen inträffade förra vintern (december 2009) och följande förklarande text skrevs då på SMHI:s hemsida

 

"Ett fall med snöisbollar från 1988 (okänt datum) rapporterades till SMHI 1990 i efterhand. Den observationen gjordes vid Gillinge i Stockholms skärgård och bollarna var 3-7 cm stora. Ett annat fall från 11 mars 1958 och Falsterbo finns att läsa om i Stora boken om Naturfenomen av Clas Svahn. I detta fall observerades händelsen av ett ögonvittne hur snö som blåste ut i havet rullades ihop till små bollar av en tennisbolls storlek. Det låg hundratals bollar längs stranden. 

Detta ger en ledtråd till hur iskloten kan ha bildats. Gösta Salomonsson, meteorolog, var inne på detta i en artikel i SMHIs skrift Väder och Vatten i januari 1991, som en förklaring till observationen från Gillinge. Nämligen att kraftig vind för ut snö eller snörullar (se nedan) i vattnet där vågorna formar dem till runda bollar. Det krävs nog även att temperaturen i luften är låg och att vattentemperaturen är nära noll så att det sker påfrysning.

 

Hur var väderförhållandena vid Ölands södra udde då iskloten formades? Inledningen av december 2009 hade varit ganska mild men den 15 drog ett lågtryck fram över Götaland. Temperaturen på södra Öland sjönk under noll och det snöade och regnade där. Kallfronten som hörde till lågtrycket låg över södra Öland den 16 och då föll snö vilket gav ett snötäcke där. 

Den 17 hade lågtrycket sitt centrum söder om Gotland. Det förekom snöbyar och temperaturen i luften var vanligen under noll, men maximitemperaturen under dagen blev +0.3°C vid automatstationen vid Ölands södra udde. Vinden var till en början nord till nordostlig men den vred över på ost frampå kvällen då den även ökade på. Högsta medelvindhastigheten blev 14 m/s. 

Den hårda vinden från ost fortsatte under nästa dag, den 18. Den högsta medelvindhastigheten blev då 15 m/s och en temperatur på någon minusgrad observerades.

Det är inte omöjligt att snön på marken var något kram genom uppvärmning från underlaget. I den hårda vinden under natten kan det bildats snörullar, som drivit ner till vattenbrynet. Snörullar kan bildas då kraftig vind greppar tag i kram och lätt snö och rullar upp den framför sig. I vågorna och den kyliga vinden kan snörullarna omvandlats till klot, där vatten från havet frusit på efterhand och bildat en allt tjockare skorpa kring den inre snön. 

Förmodligen krävs det även att vågorna är gynnsamma så att de isbollar som uppstår inte driver iväg och upplöses utan stannar kvar. Enligt observationer från SMHIs stationer Kungsholms fort (Karlskrona) och Oskarshamn var havsvattenståndet relativt högt den 17 och minskade därefter med någon eller några decimeter till den 18. Denna förändring kan ha fått de nybildade iskloten att stranda och bli liggande. 

Tångudden, där iskloten hittades, ligger några 100 m syd fågelstationen. Enligt Göran Andersson från Ottenby fågelstation ligger udden så till att 'vindrullade snöbollar från öster hamnar i lä och bakvatten'."

Ovan ses isbollarna som hittades i december 2009.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!