Nyheter

2013-08-13

Ny studie rörande grönbenans flyttning vid Ottenby

Data från långa tidsserier av ringmärkning är viktiga för att förstå populationstrender och flyttningsstrategier hos våra fåglar. I en nyligen publicerad studie från Ottenby fågelstation analyserades grönbenans flyttningsbiologi baserat på 65 år av ringmärkningsdata från fågelstationen. Studien inkluderade bl.a. årliga variationer i grönbenornas antal, tidsmässiga förändringar av höstflyttningen och fettupplagring (bränslepåfyllning) under rastningen på Ölands södra udde. Studien inkluderar också en analys av flyttriktningen baserat på återfynd och kontroller av ringmärkta fåglar. 
 
Bland flera intressanta rön i artikeln kan i korthet nämnas att fångsten av både årsungar och gamla individer har minskat betydligt under årens lopp. Mediandatum för höstflyttningen vid Ottenby är 10:e juli för gamla fåglar och 6:e augusti för årsungar, och dessa datum har inte förändrats nämnvärt under de 65 åren. Den genomsnittliga flyttingshastigheten för årsungarna är 58,1 km/dag. Äldre individer rastar vid Ottenby i genomsnitt 3,5 dagar medan ungfåglarna dröjer sig kvar 5,2 dagar. Under denna period lägger fåglarna på sig ett fettlager (bränsle för kommande flyttningsetapper) med en genomsnittlig hastighet av 2,5 gram/dag (gamla fåglar) och 0,7 gram/dag (årsungar). Både gamla och unga individer rör sig in över den europeiska kontinenten under höstflyttningen och många verkar passera Medelhavet via södra Frankrike och norra Italien.
 
Referens: 
Iwajomo, S. B., Stervander, M., Helseth, A. & Ottosson, U. 2013. Population trends and migration strategy of the Wood Sandpiper Tringa glareola at Ottenby, SE Sweden. Ringing & Migration, 28:1, 6-15.
 
Artikeln i sin helhet hittas genom att klicka här.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!