Nyheter

2011-07-27

Nytt Ölandsfynd och fortsättning på vadarfångsten

Aeshna affinis, hona. Foto: Ottenby fågelstation.

Idag var det återigen dags för ett rart trollsländefynd på Ottenby fågelstation; som om inte årets skörd redan mättat hysterin. Den här gången rörde det sig om en Aeshna affinis. Något officiellt svenskt namn på trollsländan finns inte än, men blå mosaikslända är ett föreslaget och redan använt namn. På engelska har arten två namn; Southern Migrant Hawker och Blue-Eyed Hawker. Det sisnämnda syftar på hanens lysande blå ögon, vilket är en arttypisk karaktär. Individen som fångades idag var en hona, vilken gav en något större utmaning vid artbestämnigen. Dock är teckningen på mellankroppen arttypiskt, otecknat och hela sländan upplevs väldigt ljus. För mer detaljerade beskrivningar av sländans utseende hänvisar vi till bloggen Epitheca (http://epitheca.blogspot.com) där beskrivningar på svenska finns. Annars är Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe att rekomendera och finns att köpa på Naturbokhandeln i Stenåsa på Öland.

 

Detta var blott femte fyndet för Sverige, men första för Öland. Tidigare observationer i Sverige har gjorts på tre lokaler i Skåne, med flera individer, under 2010. Ytterligare en observation gjordes i Skåne för en dryg vecka sedan. Liksom många andra av de ovanliga trollsländearterna som dykt upp i Sverige i år är affinisen en migrant och kan vissa fördelaktiga år förskjuta sitt utbredningsområde norrut. Man skulle även kunna anta att förflyttningen för många arter numera blir mer permanent på grund av ett förändrat klimat och affinins räknas nu som allmän i norra Tyskland.

 

Till skillnad från trollsländefångsten under sommaren har inte fågelfångsten varit lika framgångsrik. Särskilt vadarna lyser med sin frånvaro på udden, där fågelstationen varje år bedriver en standardiserad vadarfångst. Fångsten bedrivs med fällor som utvecklats och framtagits av Ottenby fågelstation. Dessa placeras ut på tången i olika kombinationer för att skära av stranden så att vadarna irrar sig in i fällorna. Som sagt har avsaknaden av vadare och då framförallt Calidrisvadare varit stor och inte fler än en handfull kärrsnäppor har fångats. Däremot fångades idag en ung sydlig kärrsnäppa som ännu inte utvecklat en full fjäderdräkt. Troligtvis är en produkt från Ottenbyområdet där underarten häckar med 12-15 par.
En Ottenbyprodukt, sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii. Foto: Ottenby fågelstation.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!