Nyheter

2010-09-29

Ottenby fågelstation med i utbytesprojekt

Ottenby Fågelstation är en av samarbetsparterna i ett nystartat utbytesprojekt mellan de kinesiska och svenska Ringmärkningscentralerna. Under september månad har Johan Stedt tillsammans med Bo Petersson besökt fågelstationer i Nenjiang och Beidaihe i nordöstra Kina. Projektet finansieras av SIDA som ett led i miljöarbetet i Kina. 

Under en dryg vecka deltog Johan och Bo som instruktörer i fältarbetet och gav också föreläsningar om miljöövervakning, ruggningsstrategier och om svensk ringmärkning. De kinesiska ringmärkarna har bristfälliga kunskaper i hur man åldersbestämmer fåglar och en stor del av diskussionerna rörde därför detta grundläggande ämne. Johan och Bo fick tillfälle att demonstrera teorierna i praktiken då det fångades en hel del fågel under workshopen, inte minst videsparvar. 

Ringmärkningscentralerna i Stockholm och Beijing har dessutom i och med denna workshop startat ett fotoprojekt i syfte att dokumentera de fåglar som fångas vid Beidaihe och Nenjiang. Ottenby fågelstation har tagit fram en fotomanual som översatts till kinesiska och dessutom har AviFaunas fågelskyddsfond har bidragit med tre kameror till de kinesiska fågelstationerna.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!