Nyheter

2011-05-25

Ottenby i kinesiskt utbildningsprojekt

Som hemma, fast annorlunda... Videsångare plockas ur nätet. Foto: Magnus Hellström.

Ringmärkningscentralen (RC) i Stockholm är huvudman för ett samarbetsprojekt som drivs med dess kinesiska motsvarighet (NBBC) i Beijing, och med fågelstationerna vid Ottenby och Falsterbo som partners. Den kinesiska naturvården har lidit stora förluster under de senare årens hastiga ekonomiska utveckling, och eftersom kunskap är en förutsättning för ett effektivt naturskydd har projektet inriktat sig på utbildningsinsatser. I längden hoppas man att ökade kunskaper om fågelfaunan skall leda till mer gynsamma fågelpopulationsutvecklingar och till ett bättre bevarande av den biologiska mångfalden i Ostasien. Utbildningsprojektet finansieras av SIDA.

 

Korrekt utförd är ringmärkning som metod en mycket betydelsefull del av kunskapsuppbyggnaden, och tack vare den individuella märkningen lär vi oss grundläggande saker som vart fåglarna häckar och övervintrar, vilka flyttvägar de tar, hur gamla de blir, dödsorsaker, hur häckningsframgången ser ut och mycket annat.

 

Det första besöket i projektets regi genomfördes i september 2010, och under de två inledande majveckorna i år hölls den första organiserade ringmärkningsutbildningen i Kina. Denna förlades till staden Beidaihe vid stranden av Bohaihavet, öster om Beijing, och som kursledare fungerade Bo Petersson (RC), Magnus Hellström (Ottenby/SOF) och Måns Karlsson (Falsterbo). Drygt 60 kinesiska ringmärkare deltog under de två kursveckorna.

 

Dagarna inleddes med ett märkpass från gryning fram till lunch, och under eftermiddagarna hölls teoripass på ett närbeläget konferenshotell där deltagarna erbjöds föreläsningar om grundläggande ruggningskunskap, åldersbestämning, säkerhet & etik, insamling av biometri och mycket annat.

 

Arrangemanget uppfattades som mycket lyckat och uppskattat. Nu vidtar en utvärderingsfas innan beslut tas om en mer långsiktig fortsättning.

Bo Petersson instruerar kursdeltagare. Foto: Måns Karlsson.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!