Nyheter

2013-09-10

Ottenbys gräsänder kan bidra till bättre influensaskydd!

Under de senaste tio åren har vi här på fågelstationen arbetat intensivt med provtagning av influensavirus hos gräsänder i nära samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar. Hela 74 olika virustyper har hittills identifierats, men den mest spännande upptäckten gjordes relativt nyligen: Om änderna varit infekterade med en slags influensavirus och blivit immun mot den varianten kan de även bli immuna mot flera andra besläktade influensavirus. Resultateten kan bidra till att utveckla universella influensavaccin för människor. 
 
– Om en and blir infekterad med ett H4 virus så kommer den att ha en lägre sannolikhet att bli infekterad med ett H3 virus. Och det har väldigt stor betydelse, säger Jonas Waldenström som leder influensaforskningen på Linnéuniversitetet. 
 
Gräsändernas så kallade korsimmunitet mot olika influensavarianter beskrivs nu av kalmarforskarna i en artikel i tidskriften Plos Pathogens. Och den stora mängd virus som odlats från gräsänder på Ottenby kan, efter att den DNA-sekvenserats, bli ett viktigt underlag för att möta framtidens pandemier, enligt forskaren Neus Latorre-Margalef

– Man kan utveckla vaccin som ger skydd mot flera olika varianter av influensavirus om man vet lite mer om mekanismen kring immuniteten, säger Neus Latorre-Margalef, zoonosforskare på Linnéuniversitetet i Kalmar.
 
Influensavirus har sin naturliga förekomst hos vilda sjöfåglar och just gräsanden har visat sig vara en mycket lämplig modellart i arbetet med att lära sig mer om virusets ekologi. Mer om fågelstationens influensaarbete kan läsas här.

Referens: Latorre-Margalef N et al "Heterosubtypic immunity to influenza A virus infections in mallards may explain existence of multiple virus subtypes" PLoS Pathog. 2013 Jun;9(6):e1003443. doi: 10.1371/journal.ppat.1003443. Epub 2013 Jun 20.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!