Nyheter

2011-04-06

Ringmärkningen 2010 - rapport till Naturvårdsverket

Nu finns Ottenby fågelstations rapport till Naturvårdsverket om fågelfångsten 2010 publicerad på hemsidan. Rapporten är resultatet av den övervakning av fågelpopulationer som bedrivs på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

För flera arter visar Ottenbys fångstsiffror långsiktiga populationsminskningar. Mest dramatisk och oroväckande är situationen för ortolansparven, som nästan helt försvunnit i Ottenbys fångst. En annan art med starkt negativ trend, brushanen, fångades glädjande nog i goda antal under året men läget är fortsatt mycket oroande. Tydliga långsiktiga minskningar står också att finna hos nattskärra, göktyta, stenskvätta, buskskvätta, höksångare och törnskata. Trenderna är långsiktigt oroväckande även för större strandpipare, sandlöpare, kustsnäppa, mosnäppa, rödbena, roskarl, trädpiplärka, gulärla, blåhake, rödstjärt, mindre flugsnappare, svartvit flugsnappare, varfågel, rosenfink och gulsparv. En viss sentida ljusning står dock möjligen att finna hos kustsnäppa, rödbena, roskarl, nattskärra, göktyta, trädpiplärka, kärrsångare och törnskata. De långsiktiga vinnarna bland de arter som fångas vid Ottenby är gärdsmyg, ärtsångare, gransångare, brandkronad kungsfågel och blåmes.

 

Du når rapporten på följande länk.

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!