Nyheter

2012-03-28

Ringmärkningen 2011 - ny rapport till Naturvårdsverket

Svarthättan anländer nuförtiden drygt nio dagar tidigare än för 30 år sedan.

Förändringar i fågelpopulationernas storlekar, tidsförskjutningar i vårsträcket samt ursprungsområden för flyttfåglarna vid Ottenby... Om detta handlar Ottenby fågelstations årliga rapport till Naturvårdsverket om fågelfångsten 2011 som nu finns publicerad på hemsidan.

 

För flera arter visar Ottenbys fångstsiffror långsiktiga minskningar. Mest dramatisk och allt mer oroväckande är situationen för ortolansparven - inte en enda individ fångades under 2011! Tydligt långsiktiga negativa trender har även småsnäppa, brushane, göktyta och törnskata, och ytterligare arter med generellt negativa trender är sandlöpare, mosnäppa, trädpiplärka, taltrast, rödvingetrast, buskskvätta, höksångare, trädgårdssångare, talgoxe, varfågel, bofink, bergfink, gulsparv och sävsparv. Näktergalen har en tydligt negativ trend de senaste 30 åren. Därtill uppvisar sädesärla, björktrast, kärrsångare, hämpling och rosenfink tydligt fallande antal de senaste 10–20 åren. Allra bäst går det för gärdsmyg, ärtsångare, och gransångare.

  

Häckningsområdena för de flyttfåglar som passerar Ottenby har översiktligt kartlagts med hjälp av våra ringåterfynd. Ca 70 % av återfynden som gjorts under häckningstid kommer från Sverige, 5 % från Danmark och Norge, samt 25 % från länderna närmast öster om Sverige (främst Finland). Hos de allra flesta arterna i Ottenbys fångst dominerar alltså svenskkläckta individer stort, vilket är viktigt att känna till i miljöövervakningssammanhang.

 

Medelfångstdatum per vår (1980–2011) har beräknats för de 20 mest talrika arterna i fångsten. I genomsnitt anlände fåglarna 3,7 dagar tidigare 2011 än 1980, men förändringen varierade från 10,1 och 9,1 dagar tidigare hos gransångare och svarthätta till 0,2 dagar tidigare och 0,8 dagar senare hos bofink respektive grönfink. Den genomsnittliga förändringen var likartad mellan lång‐ och kortdistansflyttare (4,0 respektive 3,4 dagar). Ottenby fågelstation har i tidigare publikationer visat på kopplingar mellan klimatförändringar och ankomstdatum för våra flyttfåglar. 

 

Du når rapporten på följande länk.

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!