Nyheter

2012-01-17

Så gick det för paddorna 2011!

Den grönfläckiga paddans teckning är individuell och gör att vi kan följa enskilda exemplar mellan åren.

Den grönfläckiga paddan klassificeras idag som det mest utrotningshotade groddjuret i Sverige. Den finns numera endast kvar på ett fåtal platser och populationen består av endast 700-800 vuxna djur. På Öland ansågs arten tämligen allmän för 50-100 år sedan, men bl.a. på grund av bristen på lämpliga tillgängliga lekvatten har paddan försvunnit från ön.

 

År 2000 togs ett åtgärdsprogram fram av Naturvårdsverket för att arten ska få en chans att fortleva i landet. Inom ramen för projektet LIFE-BaltCoast ’’Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon Habitat Complex’’ har Länsstyrelsen i Kalmar län återskapat och anpassat flera lekvatten för grönfläckig padda i ottenbyområdet. Under höstarna 2009-2011 har totalt 900 individer återintroducerats.

 

För att säkerställa och dokumentera etableringens utveckling i ottenbyområdet genomförs årliga uppföljningar. Under 2010 och 2011 har fågelstationen stått utförande av dessa inventeringar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län. En rapport gällande uppföljningen 2011 kan läsas här (pdf 2,6 MB):

 

Uppföljning av återintroduktionen av grönfläckig padda Bufo viridis på Ölands södra udde – rapport gällande säsongen 2011

 

 

En ny omgång paddor sattes ut i början av oktober - som vanligt under stor uppståndelse.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!