Nyheter

2013-02-14

Så gick det för paddorna 2012!

Den grönfläckiga paddan klassificeras idag som det mest utrotningshotade groddjuret i Sverige, och arten finns numera endast kvar på ett fåtal platser. På Öland ansågs arten tämligen allmän för 50-100 år sedan, men bl.a. på grund av bristen på lämpliga tillgängliga lekvatten har paddan försvunnit från ön.

 

År 2000 togs ett åtgärdsprogram fram av Naturvårdsverket för att arten ska få en chans att fortleva i landet. Inom ramen för projektet LIFE-BaltCoast ’’Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon Habitat Complex’’ har Länsstyrelsen i Kalmar län återskapat och anpassat flera lekvatten för grönfläckig padda i ottenbyområdet. Under höstarna 2009-2012 har totalt 1000 individer återintroducerats.

 

För att säkerställa och dokumentera etableringens utveckling i ottenbyområdet genomförs årliga uppföljningar. Dessa utförs av Ottenby fågelstationen, på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län. Rapporten gällande uppföljningen 2012 kan läsas här (pdf 2,1 MB):

 

Uppföljning av återintroduktionen av grönfläckig padda Bufo viridis på Ölands södra udde – rapport gällande säsongen 2012

 

 

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!