Nyheter

2013-06-19

Strandpiparna längs fyrvägen får ljusloggar!

Under de senaste åren har ny teknik för att följa flyttfåglarna börjat användas i allt större utsträckning. Särskilt populära är s.k. geolocators, eller ljusloggar, som de kallas på svenska. Just nu pågår ett projekt vars mål är att fästa ljusloggar på större strandpipare i Ottenbyområdet. Hittills har 17 individer fångats och försetts med en ljuslogger. Tre av de individer som fångats in är gamla bekantingar sedan tidigare: två fångades och ringmärktes som vuxna redan sommaren 2007 och 2008, medan den tredje ringmärktes som dununge 2010!  

Tekniken för en ljuslogger bygger på att registrera antalet ljusa timmar, d.v.s. dagslängden, samt tidpunkten för solens upp och nedgång. Vid ett givet datum ger dessa två variabler en longitud och en latitud som, där linjerna korsas, ger en koordinat. Detta ger en chans att följa en individs flyttväg med en relativt god upplösning. Nackdelen är att den inte kan sända information, utan fåglarna måste fångas in igen nästa år. Å andra sidan blir de väldigt lätta och det är möjligt att följa även mindre arter.

Spännande studier har under de senaste fem åren gett forskarna kunskap om arter som ringmärkning inte kan ge. Särskilt intressant är kartläggningen av tornseglarens väg till och från Afrika eller uthållighetsprovet som dubbelbeckasinen gör varje höst på sin väg från den Skandinaviska fjällkedjan till tropiska Afrika - utan att mellanlanda!

För den större strandpiparens del finns en relativt klar bild om var de generella övervintringsområderna finns. Ringmärkningsåterfynd visar på en utbredd vintervistelse från brittiska öarna i norr till tropiska Afrika. De sydliga populationerna (dit de öländska piparna tillhör) tros övervintra från brittiska öarna och söderut till Iberiska halvön. Medan de nordliga populationerna (norra Skandinavien samt längs ishavet) flyttar till Afrika. Från Ottenbys databas finns fyra individer återfunna så långt söder ut som södra Ghana och en i Nigeria. Denna kunskap har genererats av ringmärkningsåterfynd sedan 50-talet. Däremot finns det till exempel stora luckor i kunskapen om varför nordliga individer flyttar längre söder ut än de sydliga, om detta påverkas av intraspecifik konkurrens vid rastplatser och vilka rastplatser som används av de olika populationerna etc. Genom det här lilla projektet vill vi börja med att lära oss mer om den sydliga populationens flytt, dels genom långa tidsserier och återfynd av ringmärkning, dels genom följa ett visst antal individer med ljusloggar.
 
/Linus Hedh 
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!