Nyheter

2011-07-26

STTG-start och oväntad gäst i trädgården

Stationens 6: e bändelkornäbb, här en gammal hona. Foto: Linus Hedh

Efter cirka en månads uppehåll i den standardiserade trädgårdsfångsten, blev återstarten den 25 juli en lyckad historia. Närmare 25 fåglar fångades redan första morgonen, däribland en ung näktergal. Till skillnad från vårfångsten har ytterligare tre nät satts upp på ängen, öster om stationen och från och med den 1 september kommer ytterligare ett nät sättas upp i trädgården. Det här blir den 39: e hösten med standardiserad trädgårdsfångst. Hösten är särskilt intressant eftersom stora mängder ungfåglar passerar Ölands Södra Udde och stationens nät och fällor. Detta ger oss möjlighet att få ett jämförbart mått på ungfågelproduktionen i de rekryteringsområden som berör fågelstationen, vilket är en viktig del i fågelstationens miljöövervakning.

 

Återstarten av verksamheten firades lätt med en bändelkorsnäbb som under eftermiddagen, den 26 juli, av en händelse gästade Krattfällan. Dock fångades den alltså inte i STTG: n. Fågeln var en gammal hona och visades upp för fågelskådare och tillresta turister utanför Ottenby Naturum. Detta är stationens 6: e bändelkorsnäbb och andra under 2000-talet, den senaste var nästan på dagen för tre år sedan. Innan dess får vi blädra oss tillbaka till 1966 då fyra individer fångades mellan augusti och september.

 

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!