Nyheter

2013-03-28

Sveriges flyttfåglar anländer allt tidigare!

Blåhaken anländer idag drygt tre dagar tidigare än för 30 år sedan. Arten har dessutom uppvisat kraftigt fallande numerär under det senare decenniet.
Ringmärkningen av flyttfåglar här vid Ottenby har pågått utan avbrott i snart 70 år. Den långa fångstserien gör det möjligt för oss att beräkna genomsnittliga ankomstdatum för de arter som spenderat vintern på sydligare breddgrader. Beräkningar baserade på data från 1979 till 2012 (den period då vårfångsten bedrivits på ett standardiserat sätt) visar att flyttfåglarna i genomsnitt tidigarelagt sin ankomst med ca 4 dagar, och för vissa fåglar är förändringarna betydligt större än så. Arter som t.ex. rödvingetrast, svarthätta och buskskvätta anländer hela 8–10 dagar tidigare idag än för 34 år sedan. Tidigare studier vid fågelstationen har visat att vinterklimatet är en betydande faktor. Oavsett om övervintringen skett i Afrika eller Europa så anländer de flesta fågelarter tidigare efter milda och fuktiga vintrar. 
 
Mer om detta finns att läsa i fågelstationens årsrapport till Naturvårdsverket. Där presenteras också populationstrender för de flyttfåglar som passerar Ölands södra udde. Att ortolansparven är illa ute är känt sedan länge, men mindre uppmärksamhet har riktats mot den tydliga minskningen av våra blåhakar.

Rapporten i sin helhet hittas genom att klicka här (PDF, 5.0 MB).

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!