Nyheter

2011-01-28

Sydlig tofskarakara vid Ottenby!

Karakaran bråkar med de lokala ormvråkarna. Foto: Bosse Carlsson.

Den sydliga tofskarakaran är en rovfågel som hör hemma på den sydamerikanska kontinenten. I Europa förekommer den endast i fångenskap i fågelparker, hos privata samlare och liknande. I maj 2009 hittades en friflygande tofskarakara i Danmark, men bara några dagar senare lämnde den landet och sågs insträckande vid Ängelholm. Därefter har fågeln sett på många ställen i Skåne under 2009 och 2010. Efter årsskiftet var det så Ölands tur, och den 15 januari hittades fågeln vid Gårdby på östra delen av ön. Sedan dess har fågeln rört sig på de sydöstra delarna av ön, och har även setts i Ottenbyområdet under ett par tillfällen. Det bistra vinterklimatet verkar inte bekomma den särskilt, och den verkar i första hand äta trafikdödade harar längs vägarna. 

 

Tofskarakaran har nyligen delats upp i två olika arter som sinsemellen är mycket lika och svåra att skilja åt. Inledningsvis ansåg man att den "svenska" individen tillhörde den nordliga varianten, men efter detaljstudier av foton har det visat sig att fågeln hör till arten sydlig tofskarakara.

Tofskarakaror är spektakulärt tecknade rovfåglar. Här ses fågeln på Karl X:s mur i Näsby. Foto: Bosse Carlsson.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!