Nyheter

2012-10-09

Tranor i mängd under måndagen!

Under måndagen den 8 oktober sträckte tranor som aldrig förr över södra Öland! Redan de första timmarna efter gryningen var det full fart på flockarna, och den strida strömmen var som tätast under den andra hälften av förmiddagen. Totalt räknades 18.600 sträckande tranor under dagen, och oss veterligen är detta den högsta sträcksumma som noterats i landet. Våra tranor rör sig under hösten generellt mot SV ned mot norra Tyskland för att därifrån styra kosan mot övervintringsplatser i Spanien och södra Frankrike. Vanligtvis lämnar de Öland norr om Ottenbyområdet, via t.ex. Grönhögen eller Eckelsudde, men gårdagens friska västvindar tvingade dem längre söderut på ön och likt en tratt koncentrerades flockarna mot Ölands södra udde. Den svenska häckande populationen skattas till ca 30.000 par efter en relativt kraftig ökning under de senaste decennierna.
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!