Nyheter

2010-09-08

Två stenfalkar i fångsten på två dagar!

På kvällen den 6 september flög en 1K hona stenfalk in i A-fällan. Arten är ganska sällsynt i fångsten och bara 25 exemplar har hittills märkts här på stationen sedan starten 1946. Därför var det ännu mer förvånande att det redan dagen efter fångades ytterligare en stenfalk! Denna gång en 1K hanne i Krattfällan! 


Vi har under senaste tiden fångat bra med vadare på udden. Nästan alla har varit ungfåglar, vilket är vanligt denna årstid. Bl.a. har det sen den 27 augusti fångats 203 kustsnäppor, 69 brushanar och 105 spovsnäppor. Vadarna verkar alltså ha haft en bra häckning i år. Av mer fåtaliga fångstarter bland ringmärkta vadare i perioden, är fem myrsnäppor, nio småsnäppor, två mosnäppor, en myrspov och en mindre strandpipare värda att nämna.

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!