Nyheter

2011-03-15

Våren är här!

Årets första fågel i den standardiserade fångsten - en talgoxe!
Idag, den 15:e mars, inleddes traditionsenligt ringmärkningen av flyttfåglar här vid Ottenby. Först ut från ringmärkningslaboratoriet blev en talgoxe. Talgoxen är ingen utpräglad flyttfågel, men även om äldre individer ofta stannar nära häckplatserna under vintern så händer att årsungar ger sig ut på längre vandringar. Talgoxar ringmärkta här vid Ottenby har återfunnits i så väl Finland som i centrala Tyskland. 

Vintern har varit ovanligt lång berättar Magnus Hellström, chef på Ottenby fågelstation. Ankomstdatumen för flera av våra kortflyttande arter ligger lite senare än vanligt, men detta brukar bara märkas under inledningen av vårsäsongen. Mer långflyttande arter, som t.ex. sädesärla, flugsnappare, näktergal och gök kommer med största sannolikhet att vara lika punktliga som vanligt. 

De öländska åkrarna är nu nära nog snöfria, och sedan en vecka tillbaka är de fulla av sånglärkor, tofsvipor och ljungpipare. 

Ringmärkningen på Ölands södra udde pågår mellan 15 mars och 15 november. Sedan 1972 har fångsten bedrivits i standardiserad form vilket gör att fångstsummorna kan användas för övervakning av förändringar i fågelpopulationernas storlek. Denna 39-åriga fångstserie är faktiskt den längsta av sitt slag i världen. 

Årligen ringmärks kring 20.000 fåglar här vid Ottenby. Ringmärkning är en förhållandevis gammal metod, men har genom åren visat sig väl lämpad för att svara på många grundläggande frågor rörande fåglarna i vår omgivning: övervintringsområden, flyttvägar, flytthastigheter, livslängder och mycket annat. 
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2017-12-27

Jobba hos oss 2018!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!

 
2016-08-05

Soligast i landet - igen!