Pressmeddelanden

En del händelser vid Ottenby renderar stor medial uppmärksamhet! Här visas Sveriges tredje svartstrupiga järnsparv upp för besökande fågelskådare. Foto: Linus Hedh.

Nedan samlas löpande de pressmeddelanden som fågelstationen skickar ut, med början 2011. Bifogade fotografier får använvändas fritt i samband med publicering av tillhörande material.