Ringmärkningskursen 2016 - utvärdering

Stort tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen. Det kommer att hjälpa oss i arbetet med framtida kursplaneringar! Notera att utvärderingen är anonym.
1. KURSENS GRUNDUPPLÄGG
1a. Vad tyckte du om att kursen förlades till mitten av augusti?
1b. Vad tyckte du om kursens längd (fem dagar)?
1c. Vad tyckte du om kursdagarnas längd (gryning till sen eftermiddag)?
1d. Tolv personer deltog i kursen. Hur upplevde du detta?
2. LOKALER, INHYSNING & MAT
2a. Antalet sängplatser på fågelstationen är begränsat. Hur fungerade det att bo på vandrarhemmet under kursveckan (med avseende på transporter, logistik och liknande)?
2b. Hur upplevde du maten under kursveckan (frukost, lunch, middag & kaffe)?
2c. Hur upplevde du biblioteket som föreläsningssal?
3. KURSENS INNEHÅLL, OMFATTNING OCH LEDARE
3a. Hur upplevde du kursens innehåll och omfattning generellt?
3b. Hur upplevde du fördelningen mellan teori och praktik?
3c. Fanns det några teoretiska/praktiska delar som du saknade, eller som du önskat att vi hade lagt mer tid på?
3d. Hur upplevde du det utbildningsmaterial som delades ut (kompendiet m.m.)?
3e. Hur upplevde du kursledarnas sakkunskaper i ämnet?
3f. Hur upplevde du kursledarnas pedagogiska förmåga att förmedla de mer komplicerade delarna av innehållet?
4. GENERELLT
4a. Upplevde du att dina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursinnehållet?
4b. Hur väl uppfyllde kursen i sin helhet dina förväntningar?
4c. Upplever du att kursen gav dig den kunskap du förväntat dig?
4d. Upplevde du kursen att kursen var prisvärd?
4e. Vad kan vi göra för att förbättra kursen till nästa kurstillfälle?
4f. Övriga synpunkter som du vill delge oss?
OBS: Klicka bara en gång på skicka-knappen. Det kan ta en liten stund innan det går iväg.