Bergstaigasångare 2011-11-03

Bergstaigasångare Phylloscopus humei vid Ottenby 3 november 2011. Foton: Ottenby fågelstation.
Efter en höst med vingbandstorka i fångsten hittades idag 3 november en bergstaigasångare i näten. Arten häckar i Centralasiens bergsskogar (närmast i Altaibergen) och har den här hösten setts med en handfull individer runt om i landet. Liksom den närbesläktade taigasångaren är bergstaigasångaren svår att åldersbestämma under hösten, och vare sig stjärtform eller skalltaksförbening gav några avgörande ledtrådar. Ålder 1+, vinge 58 mm, fett 4 vikt 6,4 g.

Fågeln lockade vid några tillfällen och spelades in: Lyssna här. Sonogram (från denna sekvens) ses nedan.

Detta var fågelstationens femte ringmärkta bergstaigasångare.

 

Här tillsammans med en sibirisk gransångare P. c. tristis (fler bilder på den hittas här).