Gransångare ssp. tristis 2011-10-15

Gransångare Phylloscopus collybita tristis vid Ottenby den 15 oktober 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

Under morgonen den 15 oktober fångades en blekbrun gransångare i stationsträdgården. Vid examinationen konstaterades att fågeln saknade gula inlag (med undantag för undervingen), och tydligare gröna inslag fanns bara över vinge, stjärt, scapularer och övre stjärttäckare. Svaga gröna nyanser kunde även hittas upp mot manteln, men saknades helt i huvud och nacke. Ögonring samt ögonbrynsstrecket framför ögat visade svårdefinierade gulbeige inslag. Näbb och ben var påfallande mörka. Fågeln var tyst under hela hanteringen men lockade med flera typiska raka tristis-lock vid frisläppandet efter sedvanlig uppvisning.

Individen upplevdes relativt representativ för de tristis som regelmässigt fångas vid Ottenby under höstarna, och för ett tiotal av dessa har bestämningen ytterligare verifierats av DNA-analys. Rimligen har dessa fåglar sitt ursprung i de västligare delarna av utbredningsområdet (Ural/V Sibirien).

Under samma dag observerades ytterligare två tristis-individer (båda omärkta) tillsammans öster om fågelstationen. Båda ivrigt lockandes.