Gransångare ssp. tristis 2011-10-24

Gransångare Phylloscopus collybita tristis vid Ottenby den 24 oktober 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

Under morgonen den 24 oktober fångades årets andra gransångare av den sibiriska rasen tristis. Denna var dovare i sin färgsättning och uppvisade än mer begränsade gröna inslag samtidigt som ögonbrynstrecket var buffärgat i sin helhet. Sammantaget ett lite östligare utseende än individen som fångades för en vecka sedan.