Gransångare ssp. tristis 2011-11-03

Gransångare Phylloscopus collybita tristis vid Ottenby den 3 november 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

Årets tredje gransångare av den sibiriska rasen tristis fångades idag 3 november. Återigen en relativt brun individ, och likt många andra av de tristis vi fångar uppvisade dagens fågel varma nyanser i den främre delen av ögonbrynsstrecket.

 
Här tillsammans med en bergstaigasångare som infångades samma dag (fler bilder på den hittas här).