Gransångare ssp. tristis 2011-11-04

Gransångare Phylloscopus collybita tristis vid Ottenby den 4 november 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

Årets fjärde gransångare av den sibiriska rasen tristis fångades idag 4 november. En lite ljusare individ, och likt många andra av de tristis vi fångar uppvisade dagens fågel varma nyanser i den främre delen av ögonbrynsstrecket.