Dvärgsparv 2012-09-23

Dvärgsparv Emberiza pusilla 1k vid Ottenby den 23 sep 2012. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 23 sep 2012 fångades stationens 13:e dvärgsparv i fyrträdgården.