Fältsångare 2012-07-30

Fältsångare Acrocephalus agricola 2k+ vid Ottenby 30 juli 2012. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 30:e juli fångades en fältsångare i Ängsnäten öster om fågelstationen. Efter examination, fotografering och uppvisning släpptes den i Bertils trädgård. Detta var landets 27:e, Ölands fjärde och Ottenbys andra fynd av arten. Den förra fågeln vid Ottenby (som för övrigt också var den första för landet) fångades 1 juni 1954. Eftersom man i tidstypisk anda då valde att ta fågeln av daga för införlivande i Riksmuseets samlingar så blev dagens fältsångare den första att ringmärkas vid stationen. Fågeln var adult (2k+) och hade nyligen inlett sin kroppsfjäderruggning (vilket gjorde fjäderdräkten i nacke och huvud lite stökig).