Gransångare ssp. tristis 2012-09-29

Gransångare Phylloscopus collybita tristis 1k vid Ottenby den 29 september 2012. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 29 september 2012 fångades en gransångare av den sibiriska formen tristis i fyrträdgården.