Kungsfågelsångare 2012-10-15

ungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 1k vid Ottenby den 15 okt 2012. Foton: Ottenby fågelstation.
Under eftermiddagen den 15 oktober 2012 fångades stationens 57:e kungsfågelsångare i fyrträdgården.