Hybrid ladusvala x hussvala 2012-05-17

Hybrid ladusvala x hussvala Hirundo rustica x Delichon urbicum vid Ottenby 17 maj 2012. Foton: Ottenby fågelstation.
En hybrid ladusvala x hussvala upptäcktes i fält den 11 maj 2012. Den observerades på olika ställen runt udden under de efterföljande dagarna, och eventuellt har den inlett bobygge tillsammans med en ladusvala vid sophuset längs gångvägen ned mot fyren. Fågeln visade uppenbara hybridrag så som t.ex. en liten smutsvit och mörkfläckad ljus övergump, intermediärt förlängda yttre stjärtpennor, en ljust rostfärgad strupe samt ett kraftigt reducerat mörkt bröstband bestående av oregelbundna mörka fläckar på en smutsbrun botten. Fågeln fångades inom ramen för den standardiserade verksamheten i A-fällenätet den 17 maj. Hybrider mellan dessa två arter är sällsynta, men enstaka fynd rapporteras mer eller mindre årligen.Fältbild från 11 maj 2012. Foto: Marcus Danielsson.