Törnskata 2012-05-27

Törnskata Lanius collurio vid Ottenby den 27 maj 2012. Foton: Ottenby fågelstation.
Den 27 maj 2012 fångades en vacker törnskatehane vid fågelstationen. Detta är i sig inget anmärkningsvärt - vi fångar i snitt ca 200 tönskator per år - men denna hane fötjänar trots allt ett omnämnande här bland de udda fångsterna. Törnskator har nämligen som regel helt mörka och jämnfärgade handpennor. Någon gång emellanåt ser man individer som visar diffust ljusare handpennebaser, och sällsynt ses en mer distinkt tecknad, men liten, handbasfläck. Hanen på bilderna här uppvisar dock en extremt stor, vit och distinkt avsatt fläck. Teckningen är mycket ovanlig för arten men ses hos flera andra törnskatearter i södra Europa och Asien. En liknande individ (men med något mindre fläck) kan också ses i bildspelet som rullar på startsidan.