Törnskata 2012-08-18

Törnskata Lanius collurio vid Ottenby den 18 augusti 2012. Foton: Ottenby fågelstation.
Den 18 augusti 2012 fångades vidstående unga törnskata. Fågeln hade en helt juvenil uppsättning stjärtpennor, men istället för den sedvanliga jämnt rödbruna färgsättningen uppvisade fågeln en hanlik teckning med vitaktiga fjäderbaser och svartbruna partier på innerfanen. Liknande teckningar är sedan tidigare kända från kraftigt avvikande gamla honor, men oss veterligen har det inte dokumenterats förut hos 1k-fåglar.