Bändelkorsnäbb 2013-07-24

Bändelkorsnäbb Loxia leocoptera vid Ottenby den 24 juli 2013. Foton: Ottenby fågelstation.

Stationens 9:e bändelkorsnäbb fångades i fyrträdgården den 24:e juli.