Dvärgsparv 2013-09-11

Dvärgsparv Emberiza pusilla 1k vid Ottenby den 11 sep 2011. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 11 sep 2012 fångades stationens 14:e dvärgsparv, en 1k (trol. hona) i Ängsnäten.