Flodsångare 2013-05-22

Flodsångare Locustella fluviatilis, Ottenby 22 maj 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 22:e maj fångades en flodsångare i fyrträdgården. Detta var stationens 11:e ringmärkta flodsångare.