Gransångare ssp. tristis 2013-09-26

Gransångare Phylloscopus collybita tristis 1k vid Ottenby den 26 september 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 26 september 2013 fångades en gransångare av den sibiriska formen tristis i fyrträdgården. Fågeln saknade ett par fjädrar på hjässan vilket gav den en liten "punk-look".