Gransångare ssp. tristis 2013-10-16

Gransångare Phylloscopus collybita tristis 1k vid Ottenby den 16 oktober 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 16 oktober 2013 fångades en gransångare av den sibiriska formen tristis i fyrträdgården. Fågeln bedömdes ha ett 'fulvescens' utseende så till vida att buffgula nyanser fanns i ögonringen och i enstaka stänk över bröstsidor. Fågeln använde fina tristis-lock.