Gransångare ssp. tristis 2013-11-01

Gransångare Phylloscopus collybita tristis 1k vid Ottenby den 1 november 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 1 november 2013 fångades en gransångare av den sibiriska formen tristis i fyrträdgården.