Kungsfågelsångare 2013-10-14

Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 1k vid Ottenby den 14 okt 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 14 oktober 2013 fångades stationens 58:e kungsfågelsångare i fyrträdgården. Som brukligt rörde det sig om en årsunge.