Kungsfågelsångare 2013-11-03

Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 1k vid Ottenby den 3 nov 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 3 november 2013 fångades stationens 59:e kungsfågelsångare i fyrträdgården - en årsunge (1k).