Svarthakad buskskvätta 2013-05-14

Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola rubicola 2k hane vid Ottenby 14 maj 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Den 13 maj hittades årets tredje svarthakade buskskvätta för ottenbyområdet. Till skillnad från de båda tidigare uppehöll sig denna fågel nere på udden och sågs vid flera tillfällen besöka fångstträdgården, öster om fågelstationen. Under morgonen den 14 maj fångades fågeln i A-fällan, inom ramen för den standardiserade fångstverksamheten. Fågeln var en fjolåring (2k) av den kontinentala nominatrasen S. r. rubicola och var den 8:de märkta för stationen.