Trädgårdsträdkrypare 2013-05-11

Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla vid Ottenby 11 maj 2013. Foton: Ottenby fågelstation.
Under morgonen den 11:e maj fångades en trädkrypare som av ringmärkarna uppfattades som avvikande på flera punkter. En del karaktärer tolkades som intermediära mellan trädkrypare och trädgårdsträdkrypare och efter fotografering släpptes fågeln i stationsträdgården. I den allmänna majstressen föll bildanalysen snabbt i glömska. Bilderna återfanns av en slump igår 17:e september, och efter noggrann analys döps fågeln nu om till trädgårdsträdkrypare. Bestämingen grundar sig på följande:
  • Allmän färgsättning: Rätt mörk, dämpat jordbrun, dräkt med diffust avsatt ögonbrynsstreck och smutsvita flanker.
  • Lång och kraftig näbb. Dessvärre finns inget mått sparat (men skulle sannolikt placerat sig i överlappsintervallet mellan arterna).
  • Vingband sågtandat på trädgårdsträdkryparvis.
  • De ljusa fläckarna på handpennetopparna utgörs av små, distinkt avsatta, rutfläckar (diamanter) som inte letar sig runt topparna.
  • Avsaknad av ljus fläck på p4:s ytterfan.
  • Avståndet mellan p6-p7-p8 på hoplagd vinge är mer jämnt fördelat än hos vanlig trädkrypare.
  • Stjärtpennornas fjäderskaft relativt mörkt bruntonade.
  • Bakklon (fotad på mm-papper) kan från fotot mätas till strax under 8 mm (gissningsvis 7,8 mm) vilket placerar den i absoluta underkanten på trädkryparens variation men mitt i normalintervallet för trädgårdsträdkrypare.
Fågeln bestämdes till 2k med ledning av handtäckare och stjärt.

Detta utgör Ölands och Ottenbys andra fynd av arten - det tidigare härrör från 16 oktober 1983. Totalt har drygt 30 fynd gjorts i landet varav de allra flesta kommer från Falsterbo (geografiskt närbeläget till de danska häckplatserna). Som kuriosa kan också nämnas att utav de 2590 trädkrypare som ringmärkts vid Ottenby har endast en (1) fågel fångats i maj.