Saxaulsångare 2002-08-19

Saxaulsångare Hippolais rama 1k vid Ottenby 19 augusti 2002. Foton: Ottenby fågelstation.
Denna svårbestämda Hippolais-sångare fångades under morgonen den 19 augusti 2002. Stjärtmått talade för saxualsångare, men näbben var sannolikt inte färdigvuxen vilket försvårade uteslutandet av stäppsångare. Slutgiltig bestämning skedde först efter DNA-analys.
 
Biometri från denna fågel hittas här