Guldtrast 2003-04-18

Guldtrast av den sibiriska rasen aurea vid Ottenby 18 april 2003. Samtliga foton: Ottenby fågelstation.

Åldern bestämdes endast till 2k+. Enligt ”Identification Guide to European Passerines” (Svensson 1992) är många 2k-fåglar svåra att identifiera. En viss skillnad i längd och teckning kunde urskiljas mellan de inre och yttre större armtäckarna på högervinge (skillnaden upplevdes dock inte så tydlig som den görs på fotot av höger vingovansida, där täckarna spretar lite). Slitaget var likvärdigt på alla större armtäckare. Fågeln hade två ruggade stärtpennor. Vad säger de övriga pennornas form? Hör gärna av dig med synpunkter.
 
Biometri (engelska):

Bill (S): 0,3 mm
Bill (N): 5,0 mm
Bill width (N): 5,8 mm
Bill depth (N): 7,0 mm
Wing length: 176 mm

 

Wing formula:

P1: -104 mm
P2: -5 mm
P3: 0 mm
P4: -4,5 mm
P5: -16 mm
P6: -29,5 mm
P7: -36,5 mm
P8: -44,5 mm
P9: -49,5 mm
P10: -56 mm
S1: -53 mm
Tert (longest): -55 mm
 
P 2 falls: 4/5 (close to 4)
Notches on: 2, 3, (4)
P1< PC: 6 mm
Tail length: 111 mm
Tarsus length: 36,7 mm
Fat score: 4
Weight: 155,3